Khoai môn sấy giòn

Danh mục:

Length: 4-7 cm

Diameter: 7mm

Packing: 500g/bag, 5kg/box