Khoai lang tím sấy giòn

Danh mục:

Thickness: 3mm

Length: 5-10cm

Packing: 500g/bag, 5kg/box