Khoai lang cắt lát tròn sấy giòn

Danh mục:

Thickness: 3mm

Diameter: 2.5-5 cm

Packing: 500g/bag, 5kg/box