Khoai lang cắt lát sấy giòn

Danh mục:

Thickness: 3mm

Length: 5-10 cm

Packing: 500g/bag. 5kg/box