Dứa cắt lát sấy giòn

Danh mục:

Thickness: 3mm

Packing: 500g/bag, 5kg/box