Cà rốt sấy giòn

Danh mục:

Thickness: 3mm

Packing: 500g/Túi, 5kg/thùn