Cà Chua sấy giòn

Danh mục:

Packing: 500g/bag, 5kg/box