Bí ngô sấy giòn

Danh mục:

Thickness: 3mm

Length: 3-6 cm

Packing: 500g/túi, 5kg/bag